AKV Langholt A.m.b.a
Grunddata
CVR-nr:
34914311
P-nr:
1001726876
Fagsystemnøgle:
5d8ca8a9-7f0a-4cdd-90af-5484f44df16e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gravsholtvej 92
9310 Vodskov
Matrikel:
3p - Horsens By, Horsens
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.b.ii.3. Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks: Kartoffelmels- og/eller proteinfabrikker. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
106200
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 21-11-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 01-12-2015 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 30-08-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 30-08-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 29-11-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 29-11-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 19-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 09-10-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 15-01-2019 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 10-09-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 17-05-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 28-08-2014 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 10-10-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 01-07-2013 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 15-05-2012 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
AKV Langholt A.m.b.a. - Afgørelse om ikke godkendelsespligt for nyt værksted og ændret placering af parkeringsplads 11-10-2017 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse vedr. Starchify-projekt - produktion af nye typer modificeret stivelse 18-04-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse vedr. produktion af nyt non-food produkt 26-04-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til opsamlingstank til processpildevand 29-05-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Kapacitetsudvidelse til produktion af katoffelstivelse 11-09-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Færdigvaresilo til kartoffelstivelse 26-09-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Lagunebassin til oplag af kondensat (Lagune 4) 04-12-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af en ekstra lagerhal, koncentrattank 3 og en vandbeholder 18-09-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis