JLK Service ApS
Grunddata
CVR-nr:
26374278
P-nr:
1010421396
Fagsystemnøgle:
3378a675-eac3-42e1-86a6-62a5519edf8b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Klausievej 4
6980 Tim
Matrikel:
24p - Præstegården, Torsted
Kommune:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Ringkøbing-Skjern Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 13-06-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 26-10-2018 Vis
Tilsyn, Opfølgende Fysisk tilsyn 15-06-2016 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 15-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Miljø 15-06-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
VVM-afgørelse og miljøgodkendelse, JLK Service ApS, Klausievej 4, Torsted, 6980 Tim 01-09-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis