Høvængegård
Grunddata
CVR-nr:
42014362
CHR-nr:
31897
Fagsystemnøgle:
5d1b3673-98f3-4a2f-8e15-a49a09595d6a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Høvængevej 10
4894 Øster-Ulslev
Matrikel:
26a - Ø. Ulslev By, Ø. Ulslev
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Frifeltvej 13
7000 Fredericia
Telefon:
75860601
Email:
madskring@roenshauge.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 14-06-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 11-09-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 13-06-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 13-07-2021 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 12-10-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 17-06-2019 Meddelt Vis
Påbud 19-09-2022 Meddelt Vis
Indskærpelser 27-10-2022 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Forannoncering revurdering 20-01-2021
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Venter på yderligere oplysninger/materiale
Vis
Ansøgning om § 16 a miljøgodkendelse 14-07-2021
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Sagen behandles af anden myndighed
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 a miljøgodkendelse 13-12-2021 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
§ 12 godkendelse 06-04-2017 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis