Stoholm Skrot & Autoophug
Grunddata
CVR-nr:
33570058
P-nr:
1022051748
Fagsystemnøgle:
79100000008985
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
feldingbjergvej 23
7850 Stoholm Jyll
Matrikel:
1i - Nr. Feldingbjerg By, Feldingbjerg
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 209. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer. Ved »særskilt behandling« forstås udtagning af de stoffer, materialer og komponenter, som er omfattet af bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfrakturer herfra (bilskrotbekendtgørelsen). De krav, der fremgår af bilskrotbekendtgørelsen, gælder foruden de vilkår, der fastsættes i medfør af dette afsnit.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
20-02-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 20-02-2018 Vis
19-03-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 19-03-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 21-09-2021 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 14-11-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 03-04-2024 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse, Miljø 10-01-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Spildevand 10-01-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til Miljøgodkendelse 04-12-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
21-11-2017 00:00:00, Godkendelse, suppl., MBL. kap. 5, listevirks. 21-11-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 01-12-2017 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis