Randers Affaldsterminal
Grunddata
CVR-nr:
29189668
P-nr:
1003358249
Fagsystemnøgle:
e524d41e-b505-41ca-b5ca-76662e3d1f9f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Romalt Boulevard 64
8960 Randers SØ
Matrikel:
13t - Kristrup By, Kristrup
Kommune:
Randers Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn på Randers Affaldsterminal Fysisk tilsyn 12-10-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 12-10-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 25-11-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 15-08-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-05-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-09-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 28-05-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 11-09-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 26-07-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 05-09-2019 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 05-08-2021 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-08-2021 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 05-08-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 24-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 24-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 24-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 24-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 24-05-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 24-05-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-07-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-07-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 25-10-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 24-01-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-07-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 05-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 05-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 31-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 05-08-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 15-12-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 24-09-2015 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 22-01-2015 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse vedr. kummeplads mm. 31-05-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til knusning og midlertidigt opbevaring af rent beton og tegl mv. 05-05-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis