Lager til restprodukter fra affaldsforbrænding
Grunddata
CVR-nr:
30179358
Fagsystemnøgle:
0ae1b658-4d69-42ca-ad64-e34d51519bd2
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Pier 5 2
9900 Frederikshavn
Matrikel:
507a - Frederikshavn Bygrunde
Kommune:
Frederikshavn Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
FREDERIKSHAVN AFFALD A/S
Adresse:
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Telefon:
98299000
Email:
forsyningen@forsyningen.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Frederikshavn Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 11-05-2016 Vis
Tilsynsrapport Fysisk tilsyn 11-05-2016 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 11-07-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 11-07-2019 Efterkommet Vis