Musholm A/S - Musholm Øst
Grunddata
CVR-nr:
17895907
P-nr:
1002452050
Fagsystemnøgle:
92020a1c-e1d6-4d44-8679-9d84b6d7d879
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Strandvejen 101
4281 Gørlev
Matrikel:
90b - Reersø By, Kirke Helsinge
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
I 205. Havbrug, dvs. opdrætsanlæg bestående af netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, der helt eller delvist er beliggende længere end 1 sømil fra kysten, og hvis drift forudsætter anvendelse af foder (s). S angiver at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
102020
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn, øvrige Administrativt tilsyn 02-04-2020 Vis
Kampagne 2, 2019: Havbrug Administrativt tilsyn 10-05-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 22-05-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 18-09-2017 Efterkommet Vis