BIOFOS A/S, Renseanlæg Lynetten
Grunddata
CVR-nr:
25607988
P-nr:
1018979051
Fagsystemnøgle:
afd084ae-62bd-4e53-87ce-642f619c9dde
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Refshalevej 250
1432 København K
Matrikel:
577 - Christianshavns Kvarter, København
Kommune:
Københavns Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 13-02-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 16-11-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 28-06-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 28-06-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 10-01-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-06-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-06-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-06-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 09-03-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-03-2017 Efterkommet Vis