Sjællands Universitetshospital - Køge
Grunddata
CVR-nr:
29190658
P-nr:
1003284329
Fagsystemnøgle:
da940fb4-9297-4a06-b532-987a4b3d5844
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
10a - Ølby By, Højelse
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
861000
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 22-02-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 21-04-2021 Vis
Rekvireret tilsyn eller møde Fysisk tilsyn 03-11-2021 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 14-06-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 13-02-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 14-06-2022 Meddelt Vis
Indskærpelser 14-06-2022 Meddelt Vis