Østergaard Nørre Vrå ApS
Grunddata
CVR-nr:
27638376
P-nr:
1004961453
CHR-nr:
10665
Fagsystemnøgle:
eb358c81-b27c-417d-b3b1-fe60e5dea221
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Smidstrupvej 50
9760 Vrå
Matrikel:
4ae - Nr. Vrå By, Vrå
Kommune:
Hjørring Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14620
Myndighed
Miljømyndighed:
Hjørring Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 04-10-2016 Vis
tilsyn Fysisk tilsyn 11-08-2015 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 24-10-2019 Vis
Miljøtilladelse § 16b Administrativt tilsyn 23-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse efter § 16b 23-09-2020 Husdyrtilladelse Meddelt Vis