Hugo Rasmussen ApS
Grunddata
CVR-nr:
58517119
P-nr:
1003127207
Fagsystemnøgle:
0837c1fc-11d1-4781-8c54-e994b2105e54
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Norgesvej 4
4200 Slagelse
Matrikel:
55ha - Slagelse Markjorder
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Slagelse Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet Fysisk tilsyn 20-01-2017 Vis
Tilsyn, Klagesag Fysisk tilsyn 23-01-2017 Vis
Tilsyn, Klagesag Fysisk tilsyn 31-01-2017 Vis
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet Fysisk tilsyn 29-10-2020 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 24-10-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 2011 25-06-2011 Miljøgodkendelse Meddelt Vis