John Pedersen Beiskjær
Grunddata
CVR-nr:
10712203
Fagsystemnøgle:
f4e1e5e9-74f5-4475-b9ec-8ca132865204
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Lindvedvej 60
5260 Odense S
Matrikel:
1g - Lindved Hgd., Stenløse
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
JOHN PEDERSEN BEISKJÆR
Adresse:
Lindvedvej 60
5260 Odense S
Telefon:
65920206
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 08-07-2016 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 05-05-2017 Vis
Opfølgende tilsyn Fysisk tilsyn 08-02-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status