Jordhotel / Slamafvanding - Park & Vejservice
Grunddata
CVR-nr:
29189846
P-nr:
1003373179
Fagsystemnøgle:
79110000001083
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Katmosevej 4
8800 Viborg
Matrikel:
162a - Viborg Markjorder
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
812900
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
07-07-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Administrativt tilsyn 07-07-2016 Vis
16-06-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 16-06-2016 Vis
15-11-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 15-11-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 06-09-2021 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 17-11-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 07-09-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse 07-09-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revision af miljøgodkendelse samt tillæg til nedknusningsaktiviteter 06-05-2021 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis