Grunddata
CVR-nr:
12798377
P-nr:
1000447311
Fagsystemnøgle:
d3369770-feef-4beb-8b28-8ecc0a35fb71
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vildmosevej 21
9700 Brønderslev
Matrikel:
25b - V. Brønderslev, Brønderslev Jorder
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
bilag 1, punkt 6.6, nr. 2 -Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller det gamle listepunkt I 101 b jf. § 33 kap 5 godkendelse til mere end 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).(kategori 1a)  
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
14620
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - klage Fysisk tilsyn 08-08-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 10-10-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 06-12-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 27-07-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse Lovliggørelse af dyrehold 11-12-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse Placering af ensilagestak for tæt ved vandløb 11-12-2021 Efterkommet Vis
Påbud - renovering af to gyllebeholdere 07-03-2023 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af svinefarmen "Krogenskær", Vildmosevej 21, 9700 Brønderslev 22-06-1998 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Revurdering af miljøgodkendelse og udvidelse af svineproduktionen på ejendommen "Krogenskær" beliggende Vildmosevej 21, 9700 Brønderslev 07-12-2006 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
Revurdering 03-02-2021 Revurdering Meddelt Vis
Tilladelse til skift i dyretyper på Vildmosevej 21, Brønderslev 14-02-2022 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis