Karsten Bundgaard
Grunddata
CVR-nr:
42778052
P-nr:
1001830947
Fagsystemnøgle:
a1a6905b-15e4-44a9-b006-a21eb3e09454
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vroldvej 125
8660 Skanderborg
Matrikel:
7a - Vrold, Skanderborg Jorder
Kommune:
Skanderborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Biaktiviteter:
Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter og plantebrug. Øvrige landbrug - ikke-erhvervmæssigt dyrehold, Hundehold mindre end eller lig med 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger dvs. mindre end eller lig med størelsesgrænserne jf. §7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter Ikke omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Branchekode:
14300
Myndighed
Miljømyndighed:
Skanderborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Totalt tilsyn Fysisk tilsyn 16-09-2016 Vis
Landbrugstilsyn Fysisk tilsyn 10-03-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tilladelse til ridehal og hestebokse 16-04-2020 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis