Stigsnæs Askedeponi
Grunddata
CVR-nr:
18936674
Fagsystemnøgle:
11c00058-5164-4b52-b623-1c87857d04d4
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Holtengårdsvej 24
4230 Skælskør
Matrikel:
9c - Holten By, Magleby
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Ørsted Wind Power Holding A/S
Adresse:
Kraftværksvej 53
7000 Fredericia
Telefon:
99551111
Email:
info@orsted.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 12-12-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 10-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status