I/S Skovsted Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
30811526
P-nr:
1013565054
Fagsystemnøgle:
8e25279a-cc1b-4e12-b9d1-f07f5bea9726
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kanstrupvej 3
7700 Thisted
Matrikel:
1h - Skovsted By, Hillerslev
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 30-11-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 13-06-2017 Vis
Kampagne 1, 2017: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 30-11-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 15-11-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 04-04-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 12-12-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 12-12-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 12-11-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 10-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 20-01-2017 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 25-02-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 10-06-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis