I/S Skovsted Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
30811526
P-nr:
1013565054
Fagsystemnøgle:
8e25279a-cc1b-4e12-b9d1-f07f5bea9726
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Oddershedevej 11
7700 Thisted
Matrikel:
1h - Skovsted By, Hillerslev
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 30-11-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 13-06-2017 Vis
Kampagne 1, 2017: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 30-11-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 15-11-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 04-04-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 12-12-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 12-12-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 12-11-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 10-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 20-01-2017 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 25-02-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 10-06-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis