Sneglerup Specialdepot A/S
Grunddata
CVR-nr:
25539923
Fagsystemnøgle:
0dad49ca-6a0a-4b68-9557-c03b9fb9b592
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Sneglerup Møllevej 3
4571 Grevinge
Matrikel:
10m - Sneglerup By, Grevinge
Kommune:
Odsherred Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Leonora Ejendomme A/S
Adresse:
Sundkrogsgade 21
2100 København Ø
Telefon:
40642805
Email:
dsvm@intertrustgroup.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
(Risikomyndighed - Politikreds)
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-11-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 07-02-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-12-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 05-12-2019 Vis
Kampagne 1, 2019: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 05-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 25-11-2016 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 31-10-2019 Meddelt Vis