Grunddata
CVR-nr:
31241316
P-nr:
1003031462
Fagsystemnøgle:
421a89d8-c39c-41ff-b99c-84aad2323b5f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
5b - Farre By, Give
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.b.i.2. Fremstilling af levnedsmidler eller foder på andre typer virksomheder. Underpunkt til bilag 6.4.b.i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
BAT-konklusioner:
Produktion af fødevarer, drikkevarer og mælk (Food, Drink and Milk Industries, FDM)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
101300
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 15-11-2017 Vis
Kampagne IMT - 2017 - Oplag kemi/olie Fysisk tilsyn 15-11-2017 Vis
Tilsyn - risiko (samlet) Fysisk tilsyn 21-08-2017 Vis
Prioriteret Administrativt tilsyn 13-02-2019 Vis
Tilsyn § 9 (opfølg, møder, klager, uheld Fysisk tilsyn 05-10-2020 Vis
Tilsyn - risiko (deltilsyn) Fysisk tilsyn 08-12-2020 Vis
Basis - Kun væsentligste forhold Fysisk tilsyn 17-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 13-02-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
VVM-screening af nyt maskinhus med 2 nye kedler 05-01-2018 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
Sikkerhedsvurdering og accept af sikkerhedsniveau 09-12-2010 Risikoafgørelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering og drift af maskinhus med 2 kedler 05-01-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revision af afledningstilladelse 01-12-2015 Spildevandstilladelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse, sikkerhedsaccept, VVM-screening til etablering af ny produktionslinje 21-06-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revision af miljøgodkendelse 16-03-2011 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til drift af kedelanlæg 13-02-2009 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Accept af sikkerhedsniveau (revurdering) 27-02-2018 Risikoafgørelse Meddelt Vis
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til flytning af hedtolietank 10-01-2023 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2019 06-02-2019 Vis