Ågesholm Fyldplads
Grunddata
CVR-nr:
15084790
P-nr:
1009706743
Fagsystemnøgle:
19796f34-b5b2-40dd-9d3c-3cb2538d6720
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kohøjvej 1
2640 Hedehusene
Matrikel:
8q - Vasby By, Sengeløse
Kommune:
Høje-Taastrup Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
DSV ANLÆG. TEKNIK & MILJØ A/S
Adresse:
Kumlehusvej 1
4000 Roskilde
Telefon:
46470500
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
900220
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-12-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status