Knud Fischer Rasmussen
Grunddata
CVR-nr:
72366611
P-nr:
1002369908
Fagsystemnøgle:
ae174a75-967f-4e48-b473-3b4c882c6a0b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Salby Bygade 37
5370 Mesinge
Matrikel:
16a - Salby By, Mesinge
Kommune:
Kerteminde Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Kerteminde Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn Prioriteret, Anmeldt Fysisk tilsyn 29-11-2016 Vis
Tilsyn Prioriteret, Anmeldt Fysisk tilsyn 10-11-2017 Vis
Tilsyn Prioriteret, Anmeldt Fysisk tilsyn 02-11-2018 Vis
Tilsyn, Kampagne 2 Administrativt tilsyn 22-11-2016 Vis
Tilsyn Basis, Anmeldt Fysisk tilsyn 27-11-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 28-06-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøtilladelse tiludvidelse af produktionsareal 25-03-2019 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Miljøtilladelse til søer med smågrise efter §16b 25-03-2019 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis