Egtved Genbrugsplads
Grunddata
CVR-nr:
29189900
P-nr:
1015880259
Fagsystemnøgle:
fcf667d3-69f8-4aed-acec-b3a3b66be11b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nydamsvej 8
6040 Egtved
Matrikel:
1ez - Egtved By, Egtved
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 211. Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 26-10-2017 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 04-03-2020 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 20-12-2022 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 23-05-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 30-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 20-12-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelser 02-04-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelser 21-06-2023 Meddelt Vis