Aarsleff Rail A/S
Grunddata
CVR-nr:
32282296
Fagsystemnøgle:
fbf7e7fd-d272-4e20-b700-3c7c35eab9f4
Status:
Inaktiv
Adresse
Adresse:
Vejdybet 18
9220 Aalborg Øst
Matrikel:
15h - Uttrup, Aalborg Jorder
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Hasselager Allé 5
8260 Viby J
Telefon:
87343000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§ 9 tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 15-05-2020 Vis
§ 9 tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 19-06-2020 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 07-07-2020 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 08-10-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 19-06-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af modtageanlæg for betonsveller og bagharp, Vejdybet 18 11-06-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse om forlængelse af eksisterende miljøgodkendelse til 1. juni 2021 17-12-2020 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis