Kallerup Fyldplads
Grunddata
CVR-nr:
12517270
P-nr:
1000399308
Fagsystemnøgle:
428ee4c3-bb74-4e87-8033-45eda91ae08f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Baldersbuen 16A
2640 Hedehusene
Matrikel:
1a - Baldersbrønde By, Hedehusene
Kommune:
Høje-Taastrup Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
81200
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 01-07-2016 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 07-11-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 07-11-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 21-05-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 21-05-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status