Boet efter EGGERT JØRGENSEN
Grunddata
CVR-nr:
11021778
P-nr:
1000169499
CHR-nr:
13714
Fagsystemnøgle:
9cecb249-1552-4d1e-9d1e-99b7a32cc06c
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hulhøjvej 1
4190 Munke Bjergby
Matrikel:
6a - Huse Herrestrup By, Nordrupvester
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Øvrige landbrug og dyrehold mindre end 3 dyreenheder
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Slagelse Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status