Hindskov Pap & Plast
Grunddata
CVR-nr:
36124555
P-nr:
1019853639
Fagsystemnøgle:
cd40d04c-cf55-4360-a1da-be20fb3b1a91
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
6a - Hindskov By, Thyregod
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn - Prioriteret Fysisk tilsyn 08-09-2016 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 23-02-2017 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 14-12-2020 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 06-07-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status