Borup Restaurant
Grunddata
CVR-nr:
26196388
Fagsystemnøgle:
8f628bd2-51a0-416f-b6cf-b6e8727d46c7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hovedgaden (Skovbo) 58B
4140 Borup
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Hovedgaden 58B
4140 Borup
Email:
info@firatgroup.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status