Biogasanlæg, Billund Energi A/S
Grunddata
CVR-nr:
34731853
P-nr:
1018049216
Fagsystemnøgle:
53000000002577
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Grindsted Landevej 40
7200 Grindsted
Matrikel:
3l - Jerrig By, Grindsted
Kommune:
Billund Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.3.b.i) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og med biologisk behandling. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
Biaktiviteter:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
351100
Myndighed
Miljømyndighed:
Billund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhedstilsyn, Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted Fysisk tilsyn 13-12-2016 Vis
Miljøtilsyn, varslet Fysisk tilsyn 13-12-2016 Vis
Miljøtilsyn, prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 06-12-2017 Vis
Miljøtilsyn, varslet Fysisk tilsyn 03-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status