Frederikshavn Kraftvarmeværk
Grunddata
CVR-nr:
30173929
P-nr:
1013369484
Fagsystemnøgle:
43366100-52ed-4111-a912-d3393c321731
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vendsysselvej 8
9900 Frederikshavn
Matrikel:
18bd - Flade, Frederikshavn Jorder
Kommune:
Frederikshavn Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
Biaktiviteter:
J 201. Kolonne 2- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
353000
Myndighed
Miljømyndighed:
Frederikshavn Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 05-10-2016 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 06-10-2016 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 09-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 13-07-2006 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering af miljøgodkendelse 26-05-2016 Revurdering Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Risikoindberetning 10-01-2019 Vis