I/S Argo – Roskilde Kraftvarmeværk
Grunddata
CVR-nr:
13507406
P-nr:
1003387404
Fagsystemnøgle:
e9b53461-bb00-48d4-8e64-d9d270e29b54
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Håndværkervej 70
4000 Roskilde
Matrikel:
7r - Nymarken, Roskilde Jorder
Kommune:
Roskilde Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 02-12-2016 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 12-12-2017 Vis
Tilsyn, øvrige Fysisk tilsyn 31-07-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 20-10-2018 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 29-08-2019 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 17-07-2019 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 06-06-2019 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 09-01-2019 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 19-12-2019 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 13-08-2020 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 20-08-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-09-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 03-06-2021 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 01-07-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 15-05-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 22-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 06-07-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 22-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 22-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 22-09-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 01-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 01-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 09-02-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-03-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 16-11-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-06-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 28-06-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-03-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 30-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 30-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-09-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 27-09-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 15-05-2019 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 08-01-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 08-01-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-11-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 19-11-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-08-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 26-03-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-06-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 03-06-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse 05-07-2021 Meddelt Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 05-08-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Midlertidig tillægsgodkendelse 08-04-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 06-04-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 02-10-2013 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 29-04-2013 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til omlastning og omemballering af kildesorteret organisk affald 02-05-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 20-12-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 27-09-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
I/S ARGO Roskilde Kraftvarmeværk: Miljøgodkendelse og afgørelse om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering 03-07-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af forbrændingsegnet ikke-farligt affald i modtagehal 17-07-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse - Forlængelse af midlertidig godkendelse af omlastning af KOD affald 15-10-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af balleteret affald 14-07-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af anlæg til omlastning af KOD affald. 04-05-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis