NLMK DanSteel A/S
Grunddata
CVR-nr:
10092922
P-nr:
1002313890
Fagsystemnøgle:
edd6f330-75f9-4daa-bc61-59675b6d1ab1
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Havnevej 33
3300 Frederiksværk
Matrikel:
60aa - Frederiksværk Markjorder
Kommune:
Halsnæs Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
2.3 a) Varmvalsning med en råstålkapacitet på mere end 20 tons/time. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 207. Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som modtager mindre end eller lig med 10 tons affald pr. dag, og som har en samlet kapacitet på mindre end eller lig med 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald (Note: Ved inert affald forstås affald, der ikke undergår signifikante fysiske, kemiske eller biologiske forandringer.)
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
241000
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Ja
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 09-05-2017 Vis
Tilsyn, godkendelse og revurdering Administrativt tilsyn 02-05-2016 Vis
Tilsyn, øvrige Administrativt tilsyn 04-01-2017 Vis
Tilsyn, øvrige Administrativt tilsyn 16-03-2017 Vis
Tilsyn, øvrige Administrativt tilsyn 28-04-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 30-08-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 08-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 22-10-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 26-10-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 24-08-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 24-08-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Forlængelse af tilladelse til udledning af processpildevand 09-06-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 14-10-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 03-11-2011 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 29-03-2012 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af udvidelse af tykpladecenter 10-07-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til NLMK DanSteel vedr. etablering af bratkølingsproces 23-10-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
miljøgodkendelse til etablering af opvarmningsovn for slabs (slabsovn 3) 27-02-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering omfatter miljøgodkendelse af 21. november 2006 20-12-2019 Revurdering Meddelt Vis