Brian Levring Sørensen
Grunddata
CVR-nr:
20654848
CHR-nr:
27654
Fagsystemnøgle:
58d27a7a-73ff-4b58-b9ad-9bbd8042ae91
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Præstehøjvej 6
9550 Mariager
Matrikel:
26a - Skrødstrup By, Hem
Kommune:
Mariagerfjord Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
NORDVANG I/S
Adresse:
Præstehøjvej 6
9550 Mariager
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Mariagerfjord Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 04-08-2016 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 02-07-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 10-08-2016 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Mariager – Præstehøjvej 6, 9550 Mariager – Anmeldelse af etablering af produktionsareal til dyrehold – Afgørelse 30-07-2021 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis