Henrik Larsen
Grunddata
CVR-nr:
77760717
CHR-nr:
36354
Fagsystemnøgle:
b2bfbcea-7fb9-4499-a02a-332f70f6a641
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Smerstedvej 63
9760 Vrå
Matrikel:
10a - Kalum By, Serritslev
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HENRIK LARSEN
Adresse:
Smerstedvej 63
9760 Vrå
Telefon:
98837378
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 01-02-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 30-05-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 10-07-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 19-07-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 01-05-2018 Vis
Prioriteret miljøtilsyn Fysisk tilsyn 30-07-2020 Vis
Prioriteret tilsyn - risiko for forurening af Kalum bæk Fysisk tilsyn 17-12-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 18-01-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 17-06-2021 Vis
opfølgning strakspåbud vedr ensilagesaft Administrativt tilsyn 18-01-2021 Vis
Indskærpelse om indretning af ensilageanlæg Fysisk tilsyn 17-06-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 31-08-2022 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 01-07-2022 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 24-05-2022 Vis
Relaterettilsyn Fysisk tilsyn 22-06-2022 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 14-02-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud 23-05-2017 Efterkommet Vis
Strakspåbud om at stoppe forurening med ensilagesaft/restvand med for højt kvælstofindhold til jord 21-12-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse om at ophøre med udledning af forurenet overfladevand til sø og Kalumgrøften 18-01-2021 Efterkommet Vis
Indskærpelse om lovlig indretning og anvendelse af ensilageplads 17-06-2021 Meddelt Vis
Lovlig indretning af ny plansilo (mod øst) 08-07-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§12 miljøgodkendelse til kvægproduktion "Smerstedgaard" beliggende Smerstedvej 63, 9760 Vrå 14-09-2010 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§ 16a miljøgodkendelse til produktionsareal på Smerstedvej 63, 9760 Vrå 26-05-2020 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Husdyrgodkendelse §16a, 1, 05-12-2019 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 13-12-2021 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis