Edslev Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
55133018
P-nr:
1010180755
Fagsystemnøgle:
6bb833f3-68fc-41a3-92b5-ff7d30b92a84
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Pindsmøllevej 13
8362 Hørning
Matrikel:
2l - Edslev By, Kolt
Kommune:
Aarhus Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 25-11-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 25-11-2016 Vis
Kampagne 1, 2019: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 09-12-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 09-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status