Fensmark Service Miljø ApS
Grunddata
CVR-nr:
39492148
P-nr:
1023528653
Fagsystemnøgle:
9196fb40-95aa-4a96-aba5-3791ec9a79c9
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kildebrøndsvej 6
4684 Holmegaard
Matrikel:
1cq - Kalkerup By, Fensmark
Kommune:
Næstved Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
439990
Myndighed
Miljømyndighed:
Næstved Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn - Basis Fysisk tilsyn 21-07-2020 Vis
Kontrol af henstill. Administrativt tilsyn 24-07-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til Fensmark Service ApS Maglemølle 73 4700 Næstved 03-12-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis