Grunddata
CVR-nr:
27570240
P-nr:
1023466380
CHR-nr:
35266
Fagsystemnøgle:
2e336fc0-51a8-4f30-9afb-154e00315a4f
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Holmgårdsvej 15
9320 Hjallerup
Matrikel:
2b - Allerup By, Hellevad
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold med et produktionsareal mindre end eller lig med 100 m2, evt. mindre end 175, 200 eller 300 m2 produktionsareal jf. undtagelserne i husdyrgodkendelsesbekendtørelse nr. 916 af 23. juni 2017 § 7 nr. 1-3 - svarende til et erhvervsmæssig dyrehold, Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 stk 1, nr. 5
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Branchekode:
14610
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 25-05-2018 Vis
Opstartstilsyn Fysisk tilsyn 11-02-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 11-02-2021 Vis
§9 tilsyn Administrativt tilsyn 17-09-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 10-09-2021 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 24-09-2021 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 02-11-2021 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 16-11-2021 Vis
Øvrige tilsyn Fysisk tilsyn 22-06-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud om reparation af gyllebeholder 17-09-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse - lovliggørelse af dyrehold 11-02-2021 Meddelt Vis
Strakpåbud om at forhindre udløb af gylle fra ulovlige indretnign i stald og terrasser til stald 02-11-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse om lovlig opbevaring af opfugtet husdyrmøg (dybstrøelse) 02-11-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse om bortskaffelse af husdyrmøg fra ulovligt opsatte hytter 02-11-2021 Meddelt Vis