Palle Staal ejendomme ApS
Grunddata
CVR-nr:
40743642
Fagsystemnøgle:
80b9a8ae-bc84-48c2-8dd3-28b9a92e8068
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kærbøllingvej 16
7182 Bredsten
Matrikel:
11a - Kærbølling By, Bredsten
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Telefon:
75864055
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret Fysisk tilsyn 12-10-2017 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 21-11-2018 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 28-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 29-09-2020 Meddelt Vis