Thyregod Bygningsindustri A/S
Grunddata
CVR-nr:
75021828
P-nr:
1002446968
Fagsystemnøgle:
acb023c0-6d58-4607-a1c2-1fa097f0bb73
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nordre Ringvej 9
7323 Give
Matrikel:
6fø - Thyregod By, Thyregod
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 211. Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer af polyurethanved brug af toluen-di-isocyanat (TDI), og hvor produktionen er mere end 100 kg produktpr. dag. <p>Aktiviteten kan alternativt være omfattet af punkt 4. Gå tilbage til oversigten, og vælg 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 eller 4.5.</p>
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
D 208. Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.
A 203. Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering, af emner af jern, stål eller andre metaller, når den samlede udsugningskapacitet overstiger 10.000 normal m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af emner af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af bilag 1, punkt 6.7.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
222300
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 27-08-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tilladelse til afledning af gulvvaskevand 17-12-2018 Spildevandstilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Aføgelse om at godkendelse ikke er nødvendig ved udskiftning af oliefyrede kedler til gaskedler 18-12-2018 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis
Godkendelse ikke nødvendig til udskiftning af oliefyret kedel til gasfyret kedel 04-11-2019 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis