Thyregod Bygningsindustri A/S
Grunddata
CVR-nr:
75021828
P-nr:
1002446968
Fagsystemnøgle:
acb023c0-6d58-4607-a1c2-1fa097f0bb73
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
6fø - Thyregod By, Thyregod
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 211. Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer af polyurethanved brug af toluen-di-isocyanat (TDI), og hvor produktionen er mere end 100 kg produktpr. dag. <p>Aktiviteten kan alternativt være omfattet af punkt 4. Gå tilbage til oversigten, og vælg 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 eller 4.5.</p>
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
D 208. Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjtestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
222300
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 27-08-2018 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 07-07-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tilladelse til afledning af gulvvaskevand 17-12-2018 Spildevandstilladelse Meddelt Vis
Godkendelse ikke nødvendig til udskiftning af oliefyret kedel til gasfyret kedel 04-11-2019 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Aføgelse om at godkendelse ikke er nødvendig ved udskiftning af oliefyrede kedler til gaskedler 18-12-2018 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Godkendelse ikke nødvendig til udskiftning af oliefyret kedel til gasfyret kedel 14-07-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 07-06-2023 Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde Meddelt Vis