Per Øris Høgh
Grunddata
CVR-nr:
15292180
P-nr:
1000897775
CHR-nr:
41815
Fagsystemnøgle:
77500000000213
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Troelstrupvej 9
9632 Møldrup
Matrikel:
2a - Troelstrup By, V. Tostrup
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Branchekode:
14100
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
16-11-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 16-11-2020 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 17-08-2022 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 14-11-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse - Ensilage på randbelægning på ensilageplads 16-11-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse - Mgl. afløb ved randbelægning af ensilageanlæg 16-11-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse, Dyrehold, antal dyr på bedriften 16-11-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse - Opbevaring af husdyrgødning på område uden fast bund og afløb 14-11-2023 Efterkommet Vis
Indskærpelse - Manglende beredskabsplan på ejendommen 14-11-2023 Meddelt Vis
Indskærpelse - Manglende indberetning af olietank til BBR 14-11-2023 Meddelt Vis
Indskærpelse - Andre staldsystemer og produktionsarealer end tilladt 14-11-2023 Meddelt Vis
Indskærpelse - Manglende randzone på ensilageplads 14-11-2023 Meddelt Vis
Indskærpelse - Manglende afløb eller pumpesum 14-11-2023 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillad. husdyr §16b amm 750 til 3.500 kg/år 22-11-2018 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til § 16b Husdyrtilladelse 13-09-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis