KMC's derivatfabrik
Grunddata
CVR-nr:
15230614
P-nr:
1008016220
Fagsystemnøgle:
b0acff3b-d7a1-4af4-a205-417ba7fdd619
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Markedspladsen 7
7330 Brande
Matrikel:
1ov - Brande By, Brande
Kommune:
Ikast-Brande Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
D 210 b). Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller: b) tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, f.eks. emulgatorer og stivelsesderivater, herunder til levnedsmiddelindustrien, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke er omfattet af punkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
106200
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 06-10-2016 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 23-08-2018 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 11-04-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 01-07-2020 Meddelt Vis
Indskærpelse 29-04-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 29-04-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 11-10-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 11-10-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse for KMC's derivatfabrik vedr. gennemførelse af et varmegenvindingsprojekt 13-10-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til procesændring på blandetank 7 og 8 og forøgelse af produktionen af blandet anhydrid 09-07-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
miljøgodkendelse til udskiftning af brænder i fyringsanlægget tilknyttet tørreriet mm. 26-02-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af CWS 3, forøgelse af produktion mm og påbud om ændringer af vilkår 26-02-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis