Niels Sørensen
Grunddata
CVR-nr:
34824452
Fagsystemnøgle:
32600000000063
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
9c - Mullerup By, Drøsselbjerg
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Munchgaard v/ Niels Ole Sørensen
Adresse:
Telefon:
21779222
Email:
mail@munchgaard.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a - Husdyrbrug, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E: E > 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED (kategori 1b)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
§ 12 stk 1 - Husdyrbrug, som er godkendt efter tidligere regler i husdyrbrugloven m.v. til husdyrbrug større end 250 DE - ikke IED(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
06-11-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 06-11-2017 Vis
10-09-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 10-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
09-01-2017 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 09-01-2017 Efterkommet Vis
22-11-2017 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 22-11-2017 Meddelt Vis
22-11-2017 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 22-11-2017 Meddelt Vis
22-11-2017 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 22-11-2017 Meddelt Vis
12-11-2020 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold 12-11-2020 Meddelt Vis
12-11-2020 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold 12-11-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Godk. Husdyr §16a amm > 3.500kg/år Ikke IED 01-09-2021 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis