Dannick Stausholm Jepsen
Grunddata
CVR-nr:
27035558
P-nr:
1009725616
CHR-nr:
59422
Fagsystemnøgle:
78ac1016-5e2c-4f26-aaab-93f4a9a0f095
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Klosterhedevej 10
7600 Struer
Matrikel:
9a - V. Ølby By, Ølby
Kommune:
Struer Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Struer Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Kampagnetilsyn LAND Fysisk tilsyn 07-03-2017 Vis
Prioriteret tilsyn uvarslet Administrativt tilsyn 10-01-2019 Vis
Basistilsyn varslet Fysisk tilsyn 07-03-2017 Vis
Prioriteret tilsyn uvarslet Fysisk tilsyn 17-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 24-03-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 10 tilladelse kvæg og svin 20-08-2007 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
§ 29 Afgørelse - Skift i dyretype 25-04-2017 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis