RGS Nordic A/S Odense
Grunddata
CVR-nr:
15084790
P-nr:
1024554917
Fagsystemnøgle:
50ca3fea-345f-4d39-8bca-df517865ffeb
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Energivej 32
5260 Odense S
Matrikel:
42a - Volderslev By, Stenløse
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
5.3.b.iii) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder der sker en behandling af slagger og aske samt slammineralisering. Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.
5.1.d) Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med Rekonditionering forud for en af de i punkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. Bilag 5.1 og 5.2 omfatter bortskaffelse eller nyttigørelse af farligt affald i anlæg med en række forskellige aktiviteter og bortskaffelse og nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467310
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§9-tilsyn, Uvarslet Fysisk tilsyn 01-09-2017 Vis
§9-tilsyn, Varslet Fysisk tilsyn 03-04-2018 Vis
Kampagne - Industri 2018 Fysisk tilsyn 02-10-2018 Vis
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 02-10-2018 Vis
§9-tilsyn, Varslet Fysisk tilsyn 04-11-2019 Vis
§9-tilsyn, Varslet Fysisk tilsyn 13-05-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 01-09-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-10-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-10-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 28-11-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse RGS Nordic 20-06-2018 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis