RGS Nordic A/S Odense
Grunddata
CVR-nr:
15084790
P-nr:
1024554917
Fagsystemnøgle:
50ca3fea-345f-4d39-8bca-df517865ffeb
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Energivej 32
5260 Odense S
Matrikel:
42a - Volderslev By, Stenløse
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
5.3.b.iii) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder der sker en behandling af slagger og aske samt slammineralisering
5.1.d) Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med Rekonditionering forud for en af de i punkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. Bilag 5.1 og 5.2 omfatter bortskaffelse eller nyttigørelse af farligt affald i anlæg med en række forskellige aktiviteter og bortskaffelse og nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467310
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§9-tilsyn, Uvarslet Fysisk tilsyn 01-09-2017 Vis
§9-tilsyn, Varslet Fysisk tilsyn 03-04-2018 Vis
Kampagne - Industri 2018 Fysisk tilsyn 02-10-2018 Vis
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 02-10-2018 Vis
§9-tilsyn, Varslet Fysisk tilsyn 04-11-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 01-09-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-10-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-10-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 28-11-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse RGS Nordic 20-06-2018 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis