Grunddata
CVR-nr:
50077314
Fagsystemnøgle:
ccd85465-f44a-401c-9445-7e4d85490b89
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Donbækvej 34
9900 Frederikshavn
Matrikel:
42a - Den vestlige Del, Flade
Kommune:
Frederikshavn Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
STÆTEN A/S
Adresse:
Vendsysselvej 197
9900 Frederikshavn
Telefon:
98428822
Email:
staeten@staeten.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Frederikshavn Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 12-12-2017 Vis
Tilsynsrapport Fysisk tilsyn 20-10-2015 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 13-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status