Ørsted Skærbækværket
Grunddata
CVR-nr:
27446469
P-nr:
1017586641
Fagsystemnøgle:
310cdc7e-2a24-4d28-b7b4-748f67a6e9de
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Klippehagevej 22
7000 Fredericia
Matrikel:
4d - Skærbæk By, Taulov
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
1.1.b Forbrænding af andre typer brændsel end kul og /eller orimulsion i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end 50 MW .
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
351100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 08-04-2015 Vis
Tilsyn, klage Fysisk tilsyn 01-02-2018 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 01-02-2018 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 10-05-2017 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Fysisk tilsyn 18-02-2019 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 13-03-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 24-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 24-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 24-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 05-03-2018 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 07-03-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-03-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 15-04-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 06-02-2015 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 03-07-2014 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 19-05-2014 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 13-09-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 13-06-2013 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Afgørelse om ingen godkendelsespligt 06-02-2015 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 13-09-2013 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse' uden nye vilkår 17-10-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Store fyringsanlæg
Navn Type Faktiske kapacitet
Skærbækværket Kedel 320 MW Vis