Hans Jørgen Sørensen
Grunddata
CVR-nr:
41016248
Fagsystemnøgle:
32600000000049
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
16a - Kirke Helsinge By, Kirke Helsinge
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Telefon:
58865636
Email:
hjs@dlgmail.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
13-12-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 13-12-2017 Vis
04-05-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 04-05-2018 Vis
15-09-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 15-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
20-12-2017 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 20-12-2017 Meddelt Vis
20-12-2017 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold 20-12-2017 Meddelt Vis
20-12-2017 00:00:00, Indskærpelse, Gødningsbeholdere (incl. Flydelag) i øvrigt 20-12-2017 Efterkommet Vis
21-10-2020 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold 21-10-2020 Meddelt Vis
21-10-2020 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold 21-10-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillad. husdyr §16b amm 750 til 3.500 kg/år 10-09-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
Godkendelse, ny, husdyrbrug §11 22-07-2009 Miljøgodkendelse Meddelt Vis