Grunddata
CVR-nr:
21726583
P-nr:
1005156122
Fagsystemnøgle:
00107533-6d36-43a5-b1d5-218b0f29cfca
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Frederikshavnsvej 235A
9800 Hjørring
Matrikel:
45ib - Hjørring Markjorder
Kommune:
Hjørring Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
682040
Myndighed
Miljømyndighed:
Hjørring Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Tilsyn efter §7 Fysisk tilsyn 07-01-2019 Vis
Tilsyn efter §7 Fysisk tilsyn 14-08-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 14-08-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 12-11-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 31-10-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 31-10-2018 Efterkommet Vis