Jens Ringsing
Grunddata
CVR-nr:
25907795
P-nr:
1008292015
CHR-nr:
107867
Fagsystemnøgle:
707a2d3e-8983-433d-86cf-be7dc8ee695e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
9a - Øllebølle By, V. Ulslev
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 27-06-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 20-11-2019 Vis
kampagne landbrug Fysisk tilsyn 30-05-2022 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 13-10-2022 Vis
kampagne landbrug Administrativt tilsyn 02-03-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 23-01-2023 Efterkommet Vis
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning om miljøgodkendelse 27-02-2020
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
Udkast i nabohøring 14-04-2020
Ansøgning om husdyrgodkendelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 a miljøgodkendelse til svinebesætning på Krumsøvej 22, 4894 Øster Ulslev 15-05-2020 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Påbug om revurdering 13-11-2015 Revurdering Meddelt Vis