Ulstrupgaard Breeding A/S
Grunddata
CVR-nr:
37536911
CHR-nr:
12966
Fagsystemnøgle:
32900000000446
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
17a - Sigersted By, Sigersted
Kommune:
Ringsted Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Åbakken Landbrug P/S
Adresse:
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
Biaktiviteter:
HG § 1 stk 1 - Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold indenfor intervallet 75 < DE ≤ 250 DE (IED grænsen) og som har været omfattet af regelmæssige tilsyn inden 1. august 2017Omfattet af regelmæssige tilsyn Øvrige husdyrbrug større end 3 DE, omfattet af lokaliseringsgodkendelser. Forudsat at disse var omfattet af regelmæssigt tilsyn inden 1. august 2017. Øvrige husdyrbrug, der ikke har en godkendelse/tilladelse med et dyrehold indenfor intervallet 3 < DE ≤ 75 DE og som har været omfattet af regelmæssige tilsyn inden 1. august 2017 Pelsdyrfarme som ikke har en godkendelse, men har været omfattet af regelmæssigt tilsyn inden 1. august 2017, med en produktion i intervallet 25 < DE ≤ 250 DEOmfattet af brugerbetaling Pelsdyrfarme, som ikke har en tilladelse, men har været omfattet af regelmæssigt tilsyn inden 1. august 2017, med en produktion i intervallet 3 < DE ≤ 25 DE Alle omfattet af brugerbetaling
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Ringsted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis, varslet Fysisk tilsyn 06-11-2018 Vis
Kampagne 2019 - Flydelag Fysisk tilsyn 11-12-2019 Vis
Basis, varslet Fysisk tilsyn 08-10-2021 Vis
Klage §9, uvarslet Fysisk tilsyn 22-06-2022 Vis
Prioriteret, varslet Fysisk tilsyn 06-02-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 23-06-2022 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 27-09-2017 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Klagenævnets stadfæstelse af miljøgodkendelsen 31-03-2021 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Anmeldelse af etablering af gyllebeholder 31-08-2021 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Revurdering 04-03-2021 Revurdering Meddelt Vis
Afgørelse om ikke godkendelsespligt - ændring af stald 07-09-2020 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis