Marius Pedersen A/S
Grunddata
CVR-nr:
49979517
P-nr:
1003094147
Fagsystemnøgle:
95108286-7b6e-478f-a9f8-902f62c19075
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Havnegade 90
5000 Odense C
Matrikel:
28h - Marienlund Hgd., Odense Jorder
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
381100
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§9-tilsyn, Uvarslet Fysisk tilsyn 05-04-2017 Vis
Basis - Varslet Fysisk tilsyn 27-11-2018 Vis
Prioriteret, Varslet Fysisk tilsyn 13-11-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 27-11-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 22-11-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillægsgodkendelse til neddeling af større mængder rent træ hos Marius Pedersen A/S 13-09-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis